Zachęcamy do telefonicznej oraz elektronicznej formy kontaktu.
W przypadku konieczności wizyty osobistej konieczne jest jej wcześniejsze umówienie. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Napisz do nas:

gpi@wzp.pl

Godziny pracy punktu:

Pon. 7:30-17:30
wt.- pt. 7.30 - 15.30

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: piątek 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy (zarządzenie nr 106/2021 z 03.12.2021 r.). Dzień wolny przysługuje w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 r. W związku z powyższym Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, w tym dniu będzie zamknięty. 

Telefony do konsultantów:

800 34 55 34 lub 515 178 661

Telefony do ustalania terminów konsultacji:

800 34 55 34

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin