Wersja obowiązująca od 29.09.2023 do 24.10.2023

26 września 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego podjął uchwałę nr 1556/23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFRR zakłada:

Aktualizacja terminów dla naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działań:

 • 1.2 Małe projekty B+R
 • 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego
 • 2.7 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT)
 • 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (IIT)
 • 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT)
 • 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT)
 • 2.18 Gospodarka odpadami komunalnymi
 • 3.1 Czysty transport miejski (ZIT)
 • 4.1 Infrastruktura transportowa
 • 4.2 Infrastruktura rowerowa
 • 4.3 Zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych
 • 7.1 Rozwój obszarów miejskich (ZIT)
 • 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT)

Dodanie naboru wniosków o dofinansowanie dla działań:

 • 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego

Aktualizacja informacji dodatkowych
Korekty techniczne.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFS zakłada:

wskazania dziennych dat dla naborów w ramach działań:

 • 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (typ 1-2),
 • 6.10 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią ZIT,
 • 6.11 Edukacja zawodowa na obszarach objętych Strategią IIT,
 • 6.12 Edukacja osób dorosłych (typ 1),
 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 3),
 • 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej na obszarach objętych Strategią ZIT,
 • 6.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej na obszarach objętych Strategią IIT;

zmiany terminu zakończenia naboru dla działań:

 • 6.4 Wzmocnienie potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia.
 • 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych (typ 1) ,
 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 2),
 • 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (typ 1)

zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru dla działań:

 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 1-2),
 • 6.22  Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (typ 1-5);

modyfikacji zapisów w informacjach dodatkowych w naborach dla działań:

 • 6.4 Wzmocnienie potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych (typ 1),
 • 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (typ 4),
 • 6.12 Edukacja osób dorosłych ( typ 1),
 • 6.17 Integracja  społeczno-ekonomiczna obywateli państw trzecich w regionie (typ 1-3),
 • 6.18  Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ2),
 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej  (typ 3),
 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 4),
 • 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej (typ 5),
 • 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny  (typ 1),
 • 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny  (typ 3),
 • 6.23 Usługi wczesnej interwencji kryzysowej oraz usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym (typ 1).

Harmonogram obowiązuje od 29 września 2023 r.

 

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
77.38 KB