Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych firm z RPO WZ

Trwają przygotowania do uruchomienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kolejnych narzędzi wsparcia dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw, których dotknęły skutki pandemii COVID-19. 

 

W drugiej połowie lipca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków mikro- i małych przedsiębiorstw o bezzwrotny grant z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego*. Firmy średnie z całej Polski mogą ubiegać się o tego typu wsparcie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku RPO Województwa Zachodniopomorskiego pula środków przeznaczonych na granty wyniesie do 50 mln zł, a najważniejsze warunki wsparcia prezentować się będą następująco:

  • granty będą udzielane mikro- i małym firmom z województwa zachodniopomorskiego, których na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 70%.
  • wielkość grantu, o który będzie mogła ubiegać się firma, wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące) zgodnie ze wzorem:
    - (7 845,11 zł x √FTE) x liczba miesięcy, gdzie FTE oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment) uwzględniający wyłącznie umowy o pracę lub samozatrudnienie
  • firma, która otrzyma grant, będzie zobowiązana do utrzymania działalności oraz poziomu zatrudnienia (stanowiącego podstawę do kalkulacji wielkości grantu) w okresie finansowania (maksymalnie 3 miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant).

* uruchomiony 24 czerwca br. nabór dotyczy wyłącznie wyboru operatora grantu – instytucji, która będzie przyjmować i rozpatrywać wnioski przedsiębiorców o przyznanie grantów; wnioski przedsiębiorców o granty nie będą składane do Wydziału Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego