• Zachodniopomorskie uczelnie wyższe mogą starać się o granty do 150 tys. zł na opracowanie i przetestowanie technologii wspierających lekarzy i personel medyczny w walce z pandemią. To specjalnie uruchomione fundusze unijne z Programu Regionalnego, które co ważne - nie wymagają wkładu własnego. Wartym 5 mln zł projektem „PROTO_LAB” w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego marszałek Olgierd Geblewicz chce wesprzeć jednostki akademickie, które pomagają w walce z COVID-19.

  • W związku z realizacją projektu  „Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab"  ogłaszamy  nabór kandydatów na ekspertów do weryfikacji wniosków uczelni o granty na realizację projektów badawczo - rozwojowych w zakresie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Poszukujemy przede wszystkim osób z doświadczeniem w obszarze chorób zakaźnych lub zarządzania kryzysowego w czasie epidemii, także poszukujemy osób z szerokim doświadczeniem w zakresie ochrony zdrowia.

  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym, które pozwolą na realizację planów budowy nowoczesnego oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Choć w  czasie pandemii Komisja wyraża zgodę jedynie na doraźne cele związane z bezpośrednią walką z COVID-19. Podczas ubiegłotygodniowej wideokonferencji marszałkowi udało się jednak przekonać do bardziej dalekosiężnych działań Dyrektora Generalnego Dyrekcji KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Marca Lemaitre’a. Pojawia się zatem szansa na uzyskanie dofinansowania dla jednej z ważniejszych inwestycji w zakresie regionalnej ochrony zdrowia.

  • Pierwsi przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego, którzy sięgnęli po pożyczkę płynnościową w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego już otrzymali pieniądze. Teraz o wsparcie do 250 tys. zł można starać się nie tylko w Szczecinie, ale również w Stargardzie, Białogardzie i Koszalinie. Uruchomione przez Samorząd Województwa środki pomagają regionalnym firmom w pokonaniu trudności gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

  • W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego Program Regionalny wesprze uczelnie z województwa, które pomagają w walce z COVID-19.  Projekt własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB" jest gotowy do realizacji. Uruchamiamy komponent I, w ramach którego zespoły naukowe mogą ubiegać się o uzyskanie grantu na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów/technologii/rozwiązań/procedur medycznych/procedur leczniczych, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność województwa do skutecznej walki ze skutkami pandemii COVID-19