Oferują natychmiastowe wsparcie w pierwszej tzw. gorącej godzinie kryzysu. Specjaliści dostępni są w gabinecie albo w miejscu zdarzenia i pobytu osoby potrzebującej pomocy. Regionalne Centra Kryzysowe działają w ośmiu zachodniopomorskich powiatach.  We wtorek, 3 października 2023 r. odbyło się spotkanie w jednym z takich punktów. Kadra z Kamienia Pomorskiego zaprezentowała wyremontowane pomieszczenia i mówiła o swojej codziennej pracy. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska, Starosta Kamieński Józef Malec oraz zastępca dyrektora ROPS Shivan Fate.
 
– Chcemy, by specjalistyczne usługi z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym były dostępne dla wszystkich mieszkańców – mówiła podczas spotkania Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.
 
Pogotowie emocjonalne
Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego działania realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Świdwińskim, Wałeckim i Stargardzkim. Do projektu w połowie ubiegłego roku przystąpił także Powiat Kamieński oraz Powiat Sławieński. Samorządy tworzą razem „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.
 
W punktach RCK osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. 
 
– Tworzymy we współpracy z lokalnymi samorządami profesjonalną sieć usług społecznych. W Regionalnych Centrach Kryzysowych mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z pomocy psychologa. W sytuacjach wyjątkowych pomoc udzielana jest w miejscu zdarzenia. Oferowane wsparcie ma uzupełniać działania systemowe. Do tej pory specjaliści dyżurujący w 8 zachodniopomorskich centrach udzielili pomocy ponad 6 tys. osób. W tej grupie są też dzieci i młodzież oraz obywatele z Ukrainy – mówi o dotychczasowych działaniach w projekcie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Dobre podejście i odpowiednie warunki
RCK w Kamieniu Pomorskim działa od września 2022 r. Specjaliści dyżurujący w punkcie przez pewien czas przyjmowali osoby w pomieszczeniach PCPR w Kamieniu Pom., a od niedawna mają do dyspozycji wyremontowane pomieszczenia znajdujące się przy ul. Szpitalnej 10. Do dyspozycji jest lokal o powierzchni 75 m kw.
 
– Regionalne Centra Kryzysowe są odpowiedzią na poważny problem nierówności w dostępie do specjalistycznych usług społecznych. Zaplanowane działania mają ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych, w tym tych nagłych, przez natychmiastową pomoc specjalistów, w pierwszej tzw. gorącej godzinie kryzysu. Pomoc oferowana jest w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby potrzebującej pomocy – wyjaśnia zasady działania „pogotowia” Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.
 
Interwencja kryzysowa
Przygotowany przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” bazuje na międzynarodowych wzorcach, m.in. na doświadczeniach włoskiego Triestu. Stąd upowszechnił się w Europie model środowiskowego wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.
 
– Nasz model poprzez wczesną interwencję kryzysową zapobiega wystąpieniu głębszych deficytów emocjonalnych i w efekcie – zaburzeń psychicznych, które już wymagałyby pomocy medycznej, może i szpitalnej – dodaje Członkini Zarządu Anna Bańkowska.
 
Do tej pory punkt w Kamieniu Pom. udzielił wsparcia ponad 250 osobom. Były to konsultacje indywidualne, realizowane w formie ambulatoryjnej przez zatrudnionych specjalistów, wizyty mobilnego zespołu, zajęcia grupowe.
 
W ramach projektu i pracy w RCK-ach odbywają się spotkania klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.
 
Zarząd Województwa planuje w perspektywie 2021-2027 przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego rozwijać sieć tych punktów. – Ideałem byłaby sieć usług sięgająca do każdego powiatu. To bardzo ważne zadanie, ważne usługi społeczne – podsumowuje zastępca dyrektora ROPS Shivan Fate. 
 
Powiat Kamieński na realizację zadań projektowych otrzymał prawie 1,4 mln zł dofinansowania.
 
  • RCK w Kamieniu Pom. działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

  • Koordynatorem punktu jest Krystian Sominka.

  • Kontakt telefoniczny: 789 424 693

  • Kontakt mailowy:  rck@pcprkamienpomorski.pl


Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.