Kolejne pomysły naukowców Pomorza Zachodniego otrzymały wsparcie

Od 29 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, zachodniopomorskie uczelnie mogły ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach czwartej rundy naboru dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1085/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. - otrzymały dwie zachodniopomorskie uczelnie na realizację dwóch grantów:

  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

    projekt pn. „Bariery antydrobnoustrojowe otrzymywane magnetronowo”

    KWOTA GRANTU: 126 940,00 zł.

  2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – Pracownia Epigenetyki Klinicznej PUM Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

    projekt pn. „Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów molekularnych w prognozowaniu ciężkości przebiegu infekcji SARS-CoV-2 i wystąpienia niewydolności oddechowej u pacjentów z COVID–19”

    KWOTA GRANRTU: 149 600,00 zł.