Naukowcy Pomorza Zachodniego nie ustają w pracach nad  innowacyjnymi rozwiązaniami w związku z pandemią COVID-19

Od 29 kwietnia 2020 r., w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, zachodniopomorskie uczelnie mogą ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19. 

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach drugiej rundy naboru  dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 831/20  z dnia 23 czerwca 2020 r. -  otrzymały trzy zachodniopomorskie uczelnie na realizację czterech grantów:

 1. Uniwersytet Szczeciński – Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

  projekt pn.  "Bezpieczny transporter materiału zakaźnego”

  KWOTA GRANTU: 149 996,00 zł.

 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny  – Katedra i Klinika Okulistyki

  projekt pn. "Eye-COVID - informatyczne wsparcie w szacowaniu ryzyka zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2”

  KWOTA GRANTU: 149 545, 00 zł.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny  – Zakład Genetyki Sądowej

  projekt pn. "Analiza zagrożenia zarażeniem wirusem SARS CoV-2 podczas działań na miejscu zdarzeń o charakterze kryminalnym i masowym oraz postępowania z materiałem biologicznym materiałem dowodowym i zwłokami”

  KWOTA GRANTU: 149 985,00 zł.

 4. Akademia Sztuki w Szczecinie - Zakład Projektowania Mody Laboratorium Fashion Design

  projekt pn. "Zaprojektowanie i przygotowanie innowacyjnych prototypów kombinezonów ochronnych w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19”

  KWOTA GRANTU: 49 489,00 zł.