Środowisko naukowe Pomorza Zachodniego tworzy innowacyjne rozwiązania w związku z pandemią COVID-19

Od 29 kwietnia 2020 r., w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”, zachodniopomorskie uczelnie mogą ubiegać się o granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację rozwiązań mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19.  Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w rundach co dwa tygodnie.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach pierwszej rundy naboru  dofinansowanie - uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 733/20  z dnia 6 czerwca 2020 r. -  otrzymały trzy zachodniopomorskie uczelnie:

Akademia Sztuki w Szczecinie – Zakład Komunikacji Wizualnej i Gier Komputerowych Laboratorium Virtual Design

projekt pn.,,Opracowanie innowacyjnego zestawu do wspomagania rehabilitacji w trybie zdalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji układu oddechowego i powikłań powodowanych przez COVID-19”

KWOTA GRANTU: 107 465,60 ZŁ

Uniwersytet Szczeciński – Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

projekt pn. ,,Mobilna Stacja Sterylizacji”

KWOTA GRANTU: 149 996, 00 zł

Politechnika Koszalińska – Wydział Mechaniczny Centrum Druku 3D

projekt pn. ,,Opracowanie prototypu przyłbicy ochronnej przeciwko wirusowi COVID-19 oraz innym patogenom chorobotwórczym”

KWOTA GRANTU: 135 796,23 zł